Werving & Selectie

Werving & Selectie

Bij Werving & selectie nemen we (indien gewenst) het hele traject van de zoektocht naar een nieuwe medewerker over.

Wij kijken goed naar uw organisatie, de cultuur en uw toekomstplannen. Vervolgens stellen wij in overleg met u een functieprofiel op, formuleren selectiecriteria, ontwikkelen een aansprekende mediastrategie, voeren selectiegesprekken, nemen functionele en persoonlijkheidstesten af, doen een background- en referentiecheck en onderhandelen voor u over arbeidsvoorwaarden. Totdat we zeker zijn dat de juiste match gemaakt is en u verder kunt met een nieuwe werknemer.

Wij werven een gepast aantal kandidaten en selecteren hieruit de beste kandidaat.

Het bespaart u als opdrachtgever veel geld, tijd, energie en frustratie.

  • Het bespaart u als werkgever veel geld, tijd, energie en evt. frustratie.
  • Eigen werving kost al gauw € 5.000,- en dan is een kandidaat nog niet eens begonnen.
  • De investering spreiden we voor u over het traject bij duidelijke meetpunten; de eerste helft van de fee bij aanvang van de gekozen werknemer, de tweede helft nadat de proeftijd voorbij is.
  • Direct met een meetbaar resultaat!

Werkwijze

We gaan uit van een gedegen omgevingsanalyse, en gebruiken de afgestemde wervingsmethodieken.

Wij werven we de kandidaten volgens de afgesproken richtlijnen en maken een eerste selectie aan de hand van het gezamenlijk gedefinieerde profiel. 

Tijdens de interviews gebruiken wij diverse methodieken om naast de “harde” criteria ook inzicht geven in de persoonlijkheidskenmerken, competenties en drijfveren van een kandidaat, zodat wij verzekerd zijn van een goede aansluiting op het profiel. 

In Between Personeelsdiensten hanteert een competentiegerichte interviewmethode waarbij wij een onderscheid maken tussen kerntaken (must) en belangrijke taken (pre). Daarnaast stellen wij aan de hand van de interviews een persoonlijkheidsanalyse op waardoor wij kunnen inschatten of het karakter en gedrag van een kandidaat passen in de geschetste bedrijfscultuur.

De presentatie van doorgaans 3 gekwalificeerde en gemotiveerde kandidaten per functie doen we aan de hand van een zorgvuldige rapportage in de vorm van een ‘shortlist’ met toelichting en cv’s.

Voor een definitieve selectie te ondersteunen, zetten wij de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in. Deze wetenschappelijk gevalideerde testmethodiek maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en diepgaande analyse van drijfveren, talenten en competenties te maken.

Copyright © 2021

Hosting en Ontwikkeling door Bee Interactive Nederland