Coach

Individuele coaching

Oplossingsgerichte coaching met specialisme loopbaan coaching, preventieve burn-out coaching en persoonlijke ontwikkeling

Wil je…
• Stress verlagen of uit een burn-out komen?
• Regie over je leven krijgen?
• Grenzen aan leren geven?
• Meer zelfvertrouwen hebben?
• Inzicht krijgen in je kwaliteiten?
Of is er een ander privé- of werk gerelateerd probleem dat je wilt aanpakken?

Individuele, oplossingsgerichte coaching zorgt ervoor dat je het probleem goed in kaart weet te brengen. Mijn aanpak is heel praktisch, met de focus op jouw persoonlijke doel. Door het stellen van de juiste vragen en het inzetten van effectieve tools help ik je op weg. Samen kijken we wat jij in je hebt en waar je naar toe wilt.
Ik ben een intuïtieve doelgerichte coach en gespecialiseerd in de coaching van mensen en organisaties op het gebied van loopbaan, persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het denken in mogelijkheden, het omgaan met veranderingen en de verwerking van tegenslag en verlies, dit met aandacht voor jou, als persoon en uitgaande van je eigen innerlijke kracht om hier mee aan de slag te gaan.
De methodieken en instrumenten bij coaching, die ik inzet, zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften en mogelijkheden van jou.

Ik heb een ruime ervaring in de advisering en coaching van organisaties op het gebied van loopbaanontwikkeling van medewerkers, de instroom-doorstroom-uitstroom van personeel en coaching bij vragen op het gebied van mobiliteit en verandertrajecten, zoals re-integratie 2e spoor en outplacement, stress en burn-out preventie.

 

Algemene voorwaarde, ethische code en privacy

Op mijn diensten zijn de algemene voorwaarden volgens de NOLOC richtlijnen van toepassing. Tevens werk ik via de internationale ethische code voor coaches, mentoren & supervisoren en de geldende AVG regels via de privacyverklaring. Deze documenten zijn te vinden onderaan deze pagina.

 

Mogelijkheden om voor vergoeding in aanmerking te komen voor coaching

Via jouw werkgever

Veel bedrijven hebben persoonlijk budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. Overleg met je leidinggevende in hoeverre coaching daaronder valt. De kans is groot dat het bedrijf de kosten volledig op zich neemt. De factuur wordt dan naar jouw werkgever gestuurd. 

Arbodienst/bedrijfsarts

Of ga een gesprek aan met de bedrijfsarts op jouw werk. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter werkt een bedrijf na overleg met de bedrijfsarts graag mee. Zeker als het gaat om jouw welzijn en inzet voor het bedrijf.

Aftrekbaar voor ondernemers en ZZP-ers/SLIM subsidie MKB

Als ondernemer of geregistreerde ZZP-er kunnen de kosten en de btw (21%) van een coachingstraject van een van de medewerkers of henzelf aftrekbaar zijn van de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voorwaarden hiervoor kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Tevens is vanaf 2020 de SLIM rijkssubsidie voor duurzame inzetbaarheid beschikbaar voor het MKB (ondernemers in het Midden en Kleinbedrijf). 

Copyright © 2021

Hosting en Ontwikkeling door Bee Interactive Nederland