5

Algemeen

Wij conformeren ons aan de NEN 4400-1 norm en zijn, via onze samenwerkingspartners Pay for People en Nedflex aangesloten bij de twee algemeen geaccepteerde brancheverenigingen in de uitzendbranche: ABU en NBBU.

Wij beschikken over de vereiste kennis van de CAO’s voor uitzendkrachten, de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, de Wet Ketenaansprakelijkheid, de WAADI,  fiscale zaken, loonadministratie zaken, het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel, en de pensioenregeling STIPP.

Wij zijn geregistreerd en werken conform de richtlijnen van;

  • SNA
  • NVP
  • NOLOC
  • NMv