Outplacement & Re-integratie

Outplacement & Re-integratie 2e spoor

De uitstroom van uw medewerkers maakt deel uit van uw personeelsbeleid. Dit kan zijn vanuit ontslag of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Het inhuren van professionele dienstverlening helpt u en uw medewerker beter en sneller verder. Begeleiding in het proces van afscheid nemen en het samen vinden van een nieuwe passende baan neemt Inbetween Personeelsdiensten voor u en uw medewerker uit handen. U kiest voor:

 • een persoonlijke en betrokken aanpak
 • een oplossingsgerichte werkwijze en coachstijl
 • gedegen en actuele kennis van arbeidsmarktontwikkelingen en functies
 • maatgerichte inzet van loopbaaninstrumenten
 • na afloop van een loopbaanadviestraject zicht op nieuw toekomstperspectief
 • een professionele en deskundige werkwijze volgens de gedragscode van de Nederlandse Orde van Loopbaanadviseurs en Outplacement Consulenten (NOLOC)

  Wij adviseren maatwerk

  Een volledig outplacement- of re-integratie traject 2e spoor, óf losse modules, zoals een intake met een persoonlijk plan van aanpak, loopbaan coaching, arbeidsmarktscan, (sollicitatie)trainingen en solliciteren behoren tot de mogelijkheden.

  Alle trajecten en losse modules worden door coach en medewerker op maat samengesteld.

  Het doel van outplacement is boventallig geworden medewerkers door een optimale coaching en ondersteuning goed en snel te bemiddelden naar een nieuwe functie buiten uw organisatie. Wij richten ons uitsluitend op outplacement als gevolg van het feit dat werkgever en werknemer geen toekomst meer zien in het voortzetten van de samenwerking, bijvoorbeeld door een:

  • Verstoorde relatie
  • reorganisatie
  • doodlopend spoor in huidige functie

  In plaats van een uitgebreid en langdurig outplacement traject van zelfanalyse en heroriëntatie richten wij ons vrijwel direct op het vinden van een nieuwe werkkring. Er wordt niet ‘gepamperd’, indien noodzakelijk hanteren wij een confronterende aanpak en spelen een actieve rol in het wegnemen van belemmeringen, waarbij we uitgaan van 3 fasen;

  • zelfanalyse en beroepenoriëntatie
  • oriëntatie op arbeidsmarkt
  • begeleiding bij sollicitaties

   Voordelen voor medewerkers

   De medewerker heeft direct een onafhankelijke sparringpartner. Deze coach vergroot, aan de hand van een helder stappenplan, de kennis en vaardigheden van de medewerker met als doel de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt te optimaliseren. Hierdoor heeft de werknemer een duidelijk betere uitgangspositie om snel en goed een andere werkkring te vinden.

    Voordelen voor werkgevers

    De werkgever bespaart tijd en energie door het outplacement uit te besteden aan In Between Personeelsdiensten. Hierdoor kan de werkgever zich op de kernactiviteiten richten in de wetenschap In Between Personeelsdiensten een vertrouwde partner is om het outplacement proces succesvol te realiseren.

    De kosten van outplacement verschillen per traject. De investering in outplacement is fiscaal aftrekbaar. De budgethouder (soms een werkgever soms de kandidaat zelf) bepaalt ten alle tijden hoeveel hij of zij over heeft voor een outplacementtraject. Vanzelfsprekend speelt het budget zelf hierin een rol maar ook de behoefte van de kandidaat en de doelstelling van het traject. Op basis een kennismaking met de kandidaat en de wensen van de opdrachtgever komt de inhoud van een traject tot stand.

     Copyright © 2021

     Hosting en Ontwikkeling door Bee Interactive Nederland