Nieuws

Nieuwe ontslagregels per 1 juli 2015 – Gevolgen voor de werknemer

Hoewel de werkloosheid daalt hebben nog steeds veel mensen te maken met ontslag en de zoektocht naar een nieuwe baan. Op 1 juli 2015 gaan de nieuwe ontslag regels in. Deze regels moeten de gang van zaken rond een ontslag eenvoudiger, sneller en eerlijker gaan maken.

Dat moet ook helpen bij het terugdringen van de werkloosheid. Werkgevers zullen volgens de regering immers sneller besluiten om een nieuwe kracht in dienst te nemen als het makkelijker is om afscheid te nemen van een werknemer die niet functioneert.

UWV of kantonrechter?

Tot en met juni 2015 kan een werkgever die een medewerker wil ontslaan naar eigen inzicht toestemming vragen aan het UWV of de zaak voorleggen aan de rechter.

Met de nieuwe regels wordt dit afhankelijk van de reden voor het ontslag:

 • Gaat het slecht met het bedrijf en vallen er dus ontslagen om bedrijfseconomische redenen? Dan loopt het ontslag via het UWV. Ook wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid van de medewerker wil beëindigen beoordeelt het UWV de gang van zaken.
 • Ontslag om een andere reden? Dan komen werkgever en werknemer altijd bij de kantonrechter terecht.

Voortaan geldt er in gelijke situaties dus een gelijke behandeling.

LET OP:

Zowel UWV als kantonrechter hebben tijd nodig om een beslissing te nemen. Deze tijd kan worden afgetrokken van de opzegtermijn. Wel moet er een maand opzegtermijn overblijven. Het blijft mogelijk om samen met uw werkgever een beëindigingsovereenkomst te sluiten. Dit kan alleen schriftelijk waarna u een bedenktijd hebt van 14 dagen. Uw werkgever is verplicht u hier op te wijzen.

Kantonrechtersformule:

Wordt u vóór 1 juli 2015 ontslagen en wordt uw ontslag voorgelegd aan de kantonrechter, dan is vaak een ontslagvergoeding via de zogeheten kantonrechtersformule aan de orde.

Hoeveel geld u meekrijgt bij ontslag hangt in dat geval af van uw leeftijd en van het aantal jaren dat u gewerkt heeft. Daarbij spelen ook de financiële situatie van de werkgever, uw positie op de arbeidsmarkt en eventuele scholingskosten een belangrijke rol. Door de economische situatie vallen ontslagvergoedingen in de praktijk daardoor de laatste tijd vaak lager uit.

Kantonrechtersformule:

 • Elk dienstjaar voor de 35e verjaardag: 0,5 maandsalaris aan vertrekpremie
 • Elk dienstjaar van 35 tot 45 jaar: 1 maandsalaris
 • Elk dienstjaar van 45 tot 55 jaar: 1,5 maandsalaris
 • Elk dienstjaar vanaf 55 jaar: 2 maandsalarissen

Transitievergoeding

 • De werkgever betaalt deze vergoeding aan u wanneer u 2 jaar of langer bij hem hebt gewerkt.
 • Ook werknemers die 104 weken ziek zijn geweest hebben recht op een transitievergoeding.
 • De vergoeding wordt opgebouwd per 6 maanden diensttijd. De vergoeding bedraagt 1/6 maandsalaris per half dienstjaar en 1/4 maandsalaris per half jaar dat u langer dan 10 jaar in dienst bent geweest.
 • De ontslagvergoeding mag maximaal € 75.000 zijn of één jaarsalaris wanneer dit hoger is.
 • De werkgever mag de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met u.
 • Wanneer er tijdens het dienstverband kosten zijn gemaakt voor maatregelen voor brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, dan mag de werkgever deze ook aftrekken wanneer u hiermee instemt.
 • De transitievergoeding is vooral ongunstig voor werknemers die lang in dienst zijn en een hoog salaris verdienen.

VOORBEELD

Pieter Doormaal (15 maart 1961), werkt al sinds januari 1994 bij een metaalbewerkingsbedrijf en verdient daar €4.000 per maand. Hij wordt ontslagen per 31 augustus 2015. Met de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule A = Gewogen dienstjaren – B = Bruto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) C = Correctiefactor (A x B x C) zou Pieter 26 x € 4.320 x 1 = € 112.320,00 krijgen.

Maar omdat in augustus 2015 uitsluitend nog transitievergoedingen worden toegekend gaat dit nu om: – 1/3 maandsalaris per dienstjaar < = 10 jaar. – 1/2 maandsalaris per dienstjaar vanaf 10 jaar – boven de 50 jaar = 10 dienstjaren = 1 maand per dienstjaar De transitievergoeding van Pieter bedraagt nu dus 11,08 x € 4.320 = € 47.866.

Voor jongere medewerkers die nog niet zo lang in dienst zijn is het verschil minder maar nog steeds aanzienlijk.

Voorbeeld

Hilary Jansen (16-03-1981) werkt sinds januari 2007 bij een call center en verliest per 31 augustus 2015 haar baan. Ze verdiende €3.000 per maand.

De klassieke ontslagvergoeding zou voor haar bedragen:
(A x B x C) 4,5 x € 3.240 x 1 = € 14.580.

De transitievergoeding komt vooral lager uit omdat ze nog geen 10 jaar in dienst is:

– 1/3 maandsalaris per dienstjaar < = 10jaar: 2,8 x € 3240 = € 9.072.

LET OP:  Heeft u het ontslag aan uzelf te danken, bijvoorbeeld omdat er sprake was van diefstal of van grensoverschrijdend gedrag tegenover collega’s, dan krijgt u geen vergoeding.

Wie werkloos wordt en niet direct in een nieuwe baan kan beginnen, heeft – behalve als er sprake is van zogeheten verwijtbare werkloosheid – recht op een WW-uitkering. Daarvoor meldt u zich bij het UWV.

WW-uitkering per 2016

In 2015 blijven de regels voor het krijgen en houden van een WW-uitkering nog bij de oude. Veel verandert in 2016.

HOE IS HET? HOE WORDT HET PER 01-01-2016?
(Publieke) duur: maximaal 38 maanden > Maximaal 24 maanden
Hoogte: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon Blijft gelijk, dus: 2 maanden 75% en daarna 70% dagloon
Opbouw: 1 jaar arbeidsverleden = 1 maand WW 1e 10 jaar: 1 jaar = 1 maand WW en daarna elk jaar arbeidsverleden = 1/2 maand WW
Na 1 jaar is alle arbeid passend Na 1/2 jaar is alle arbeid passend
Urenverrekening en voor kleine groep na 1 jaar inkomensverrekening Inkomensverrekening vanaf 1e WW-dag

IOW

Er moeten de komende jaren steeds meer ouderen aan de slag blijven. Ondanks alle maatregelen vinden oudere werkzoekenden in de praktijk maar moeilijk een nieuwe baan. Speciaal voor deze groep was er de IOW – waarvoor in tegenstelling tot de bijstandsuitkering eventueel vermogen en het inkomen van de partner niet meetellen. De IOW zal tot 2020 doorlopen.

Copyright © 2021

Hosting en Ontwikkeling door Bee Interactive Nederland